Modul për manaxhim të automatizuar të shërbimeve në një servis automjetesh.

  1. Manaxhim korrekt i punëve ditore
  2. Ruajtje e saktë e të dhënave përshkruese mbi automjetin & klientin
  3. Manaxhim i të drejtave të operatorëve mbi punën e kryer
  4. Disponueshmëri e një historiku të shërbimeve të kryera për automjete të ndryshme
  5. Gjenerim automatik i urdhërit të punës & krijimi i grupit të punës
  6. Krijim automatik i ofertave për pjesët e automjeteve dhe integrim me programin financiar FX për gjetjen e gjendjes reale të pjesëve të këmbimit dhe materialeve të tjera plotësuese.
  7. Siguri në informacion dhe raportim i shpejtë mbi shërbimin e kryer.
  8. Fleksibilitet dhe shpejtësi në aksesimin e informacionit të nevojshëm për një urdhër pune
  9. Programi është i disponueshëm në 12 gjuhë të huaja.