FX Bussiness, Program financiar i cili mundeson te kontrolloni zhvillimin e biznesit tuaj dhe te merrni vendime sa me te sakta duke qene gjithmone para konkurrenteve

 • Menaxhon shitjet dhe blerjet
 • Menaxhon Inventarin
 • Kontrollon Borxhet e klienteve dhe Furnitoreve
 • Mban regjistrimet e Arkes dhe Bankes
 • Mban Kontabilitetet e firmes
 • Ka raportet e fitim-humbjes dhe bilancit
 • Mundeson Libra blerje dhe shitje sipas tatimeve
 • Ka raportet standard per te gjitha modulet
 • Lidhet me modulin e Hotelit, Bar, Restorant, Market dhe Permbarim, Servis Makinash, Arsim
 • Funksionon Copy|Paste ne dokumentat Blerje,Shitje, Fh dhe FD
 • Lidhet me kompjutera te tjere online
 • Raportet jane ne 3 nivele:Standard, List dhe Pivot
 • Menaxhon numrat seriale tatimore manuale dhe automatike
 • Kufizon ne menyre te avancuar te drejten e perdoruesve
 • Raporte Dashboard te menaxhueshme