Program që mundëson llogaritjen e listëpagesës sipas legjislacionit në fuqi vetëm me një klikim.

 • Përshtatja në kohë reale me ndryshimet ligjore
 • Importimi nga Exel i të dhënave të Listëpagesave të faqes së tatimeve.
 • Ndërtimi i kontratave dhe vërtetimeve në mënyrë automatike
 • Gjenerim automatik i urdhër pagesave të bankave
 • Përllogaritja e listëpagesës së përfitimeve për raporte mjekësore & përfitime.
 • Përllogaritja e pushimeve vjetore & ndjekja e tyre në periudhë kohore.
 • Përllogaritja e shtesave sipas turneve, festave etj.
 • Kontablizimi automatik i listëpagesës.
 • Përllogaritja në nivel departamentesh.
 • Integrim total me programin financiar fx.
 • Ofrohet në 12 gjuhë të huaja.